fbpx Katarzyna Joanna Jasieniecka-Gazarkiewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Katarzyna Joanna Jasieniecka-Gazarkiewicz

Katarzyna Joanna Jasieniecka-Gazarkiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 listopada 2015 roku

magister Biologii w specjalności biologia z przyrodą

Katarzyna Joanna Jasieniecka-Gazarkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka specyficzności substratowej oraz określanie funkcji fizjologicznych wybranych acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfolipid

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Banaś

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki, prof. UP w Poznaniu, dr hab. Iwona Małgorzata Morkunas

Dyplom nr 3964.


Gdańsk, 17 listopada 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract10.95 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie186.26 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.52 MB
PDF icon recenzja 23.33 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 11:59
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 listopada 2015 roku, 10:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana