fbpx Dominika Jankowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dominika Jankowska

Dominika Jankowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 marca 2016 roku

magister Biotechnologii

Dominika Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod obliczeniowych w badaniach bakteryjnych białek TraR i AiiO”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. UG, dr hab. Jacek Piosik

Dyplom nr 4014.


Gdańsk, 22 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract51.63 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie56.93 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1440 KB
PDF icon recenzja 2510.36 KB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 11:29
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 marca 2016 roku, 10:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana