fbpx Dorota Magdalena Krzyżanowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dorota Magdalena Krzyżanowska

Dorota Magdalena Krzyżanowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 czerwca 2015 roku

magister Biotechnologii

Dorota Magdalena Krzyżanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Antagonizm szczepu Pseudomonas sp. P482 względem bakteryjnych patogenów roślin z rodzajów Pectobacterium i Dickeya w warunkach in vitroin planta

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sylwia Justyna Jafra

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Hinc, prof. dr hab. Piotr Józef Sobiczewski

Dyplom nr 3929.


Gdańsk, 01 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract77.65 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie184.1 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.21 MB
PDF icon recenzja 23.24 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 11:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 9:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana