fbpx Magdalena Miklaszewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Miklaszewska

Magdalena Miklaszewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

magister Biotechnologii

Magdalena Miklaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Specyficzność substratowa wybranych reduktaz kwasów tłuszczowych (FAR) i syntaz wosków (WS)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Banaś

Recenzenci: dr hab. Andrzej Jan Podstolski, prof. UW, prof. dr hab. Zbigniew Henryk Tukaj

Dyplom nr 3982.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract82.83 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie190.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.56 MB
PDF icon recenzja 22.47 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 10:52
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 grudnia 2015 roku, 10:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana