fbpx Krzysztof Lacek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Krzysztof Lacek

Krzysztof Lacek

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 czerwca 2015 roku

magister Biotechnologii

Krzysztof Lacek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka białek ANK wirusa Orf (ORFV)

Characterization of  Ankyrin-repeat Proteins (ANK) Encoded by Orf virus (ORFV)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Michał Kuźmiak, prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

Dyplom nr 3928.


Gdańsk, 01 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract32.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie48.38 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.22 MB
PDF icon recenzja 21.79 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 10:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 9:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana