fbpx Beata Marta Gromadzka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Beata Marta Gromadzka

Status postępowania: 
postępowanie w toku
mgr Biologii w zakresie Biologii molekularnej

Beata Marta Gromadzka

Tytuł: 
Metody monitorowania i zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy RNA w oparciu o cząsteczki wirusopodobne
Promotor: 
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

05 lipca 2006

Recenzenci

  • Dr hab. Robert Czajkowski
  • Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 maja 2018 roku, 12:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana