fbpx Anna Woziwodzka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Woziwodzka

Anna Woziwodzka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 maja 2014 roku

Anna Woziwodzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oddziaływania stakingowe: rola kofeiny i innych metyloksantyn w modulacji aktywności heterocyklicznych amin aromatycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Piosik

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Aleksandra Krystyna Królicka, prof. dr hab. inż. Jan Jerzy Mazerski

Dyplom nr 3790.


Gdańsk, 23 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 5 czerwca 2014 roku, 14:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba