fbpx Łukasz Nowicki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Łukasz Nowicki

Łukasz Nowicki

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 maja 2014 roku

Łukasz Nowicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie pierwszej domeny wiążącej nukleotyd dla aktywności białek opiekuńczych Hsp100”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: dr hab. Daniel Krowarsch, prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 3789.


Gdańsk, 23 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 5 czerwca 2014 roku, 13:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba