fbpx Anna Maria Supernat | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Maria Supernat

Anna Maria Supernat

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

magister biotechnologii

Anna Maria Supernat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza wybranych markerów molekularnych w raku trzonu macicy

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Jerzy Bigda

Promotor pomocniczy: dr Anna Joanna Żaczek
Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

Dyplom nr 3867.


Gdańsk, 04 lutego 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract347.8 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie352.09 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 20 maja 2014 roku, 14:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lutego 2015 roku, 9:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana