fbpx Aleksandra Markiewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Aleksandra Markiewicz

Aleksandra Markiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

magister biotechnologii

Aleksandra Markiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Jerzy Bigda

Promotor pomocniczy: dr Anna Żaczek
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, prof. dr hab. Piotr Jan Wysocki

Dyplom nr 3930.


Gdańsk, 01 lipca 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract275.82 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie287.04 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.53 MB
PDF icon recenzja 2855.7 KB
Data publikacji: wtorek, 20 maja 2014 roku, 14:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, 9:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana