fbpx Tomasz Wąsiewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Tomasz Wąsiewicz

Tomasz Wąsiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 stycznia 2014 roku

Tomasz Wąsiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza wpływu ekspresji genów warunkujacych aktywność witaminy D na wzrost linii czerniaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. GUMed, dr hab. Michał Aleksander Żmijewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Jerzy Bigda, prof. UM we Wrocławiu, dr hab. Marzenna Krystyna Podhorska-Okołów

Dyplom nr 3746.


Gdańsk, 05 lutego 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: