fbpx Leszek Piotr Kadziński | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Leszek Piotr Kadziński

Leszek Piotr Kadziński

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2013 roku

Leszek Piotr Kadziński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polimerów silikonowych na strukturę i aktywność białek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki

Recenzenci: prof. PAN, dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. dr hab. Jerzy Wojciech Łukasiak

Dyplom nr 3741.


Gdańsk, 20 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: