fbpx Alicja Maria Chmielewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Alicja Maria Chmielewska

Alicja Maria Chmielewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 czerwca 2013 roku

Alicja Maria Chmielewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie adenowirusów jako wektorów do  konstrukcji szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: dr hab. Andrzej Horban, prof. dr hab. Jacek Bigda

Dyplom nr 3681.


Gdańsk, 26 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: