fbpx Wioletta Żmudzińska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wioletta Żmudzińska

Wioletta Żmudzińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 października 2012 roku

Wioletta Żmudzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka konformacyjna sekwencji tworzących struktury typu zwrotów oraz  rola tych sekwencji we  wczesnych etapach fałdowania białek ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki, prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Dyplom nr 3570.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: