fbpx Szymon Jan Ciesielski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Szymon Jan Ciesielski

Szymon Jan Ciesielski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 października 2012 roku

Szymon Jan Ciesielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka oddziaływania mitochondrialnego białka typu J Jac1 z  białkiem Isu1 uczestniczącym w  biogenezie centrów żelazo-siarkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Artur Osyczka, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Dyplom nr 3556.


Gdańsk, 18 października 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: