fbpx Magdalena Anna Gierszewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Gierszewska

Magdalena Anna Gierszewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 lipca 2012 roku

Magdalena Anna Gierszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interaction of Vpr and Vpx with Cullin 4-DDB1[VprBP]E3 ubiquitin ligase”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Skowroński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Liberek, prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska

Dyplom nr 3536.


Gdańsk, 18 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: