fbpx Joanna Teresa Stróżecka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Teresa Stróżecka

Joanna Teresa Stróżecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 czerwca 2012 roku

Joanna Teresa Stróżecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalna i funkcjonalna małych białek szoku termicznego IbpA oraz IbpB z bakterii Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: Prof. MIBMiK, dr hab. Agnieszka Chacińska, dr hab. Sylwia Jafra

Dyplom nr 3511.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: