fbpx Anna Maria Szpitter | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Maria Szpitter

Anna Maria Szpitter

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 czerwca 2012 roku

Anna Maria Szpitter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie mechanizmu przeciwbakteryjnego działania ekstraktów z  roślin owadożernych z  gatunku Dionaea muscipula

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 3510.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: