fbpx Magdalena Ewa Rajewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Ewa Rajewska

Magdalena Ewa Rajewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 marca 2012 roku

Magdalena Ewa Rajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„13-nukleotydowe motywy  origin replikacji plazmidu RK2 jako strukturalne elementy istotne w  procesie aktywacji helikazy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska

Dyplom nr 3485.


Gdańsk, 20 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: