fbpx Ewelina Król | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Ewelina Król

Ewelina Król

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2011 roku

Ewelina Król

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV) jako modelu do badania aktywności nowych inhibitorów rozwoju wirusa zapalenia watroby typu C (HCV)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 3449.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 października 2014 roku, 12:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: