fbpx Justyna Anita Janaś | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Justyna Anita Janaś

Justyna Anita Janaś

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2011 roku

Justyna Anita Janaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Role of the adaptor protein DOK-1 in mitogenic and oncogenic signaling”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Linda Van Aelst

Recenzenci: prof. dr hab. Igor Konieczny, dr hab. Marta Miączyńska

Dyplom nr 3448.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: