fbpx Grzegorz Leszek Ciesielski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Grzegorz Leszek Ciesielski

Grzegorz Leszek Ciesielski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 04 lipca 2011 roku

Grzegorz Leszek Ciesielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białka opiekuńczego Hsp40 (Mdj1) w  utrzymywaniu mitochondrialnego DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: Prof. UW, dr hab. Paweł Golik, dr hab. Sylwia Jafra

Dyplom nr 3404.


Gdańsk, 25 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: