fbpx Małgorzata Gac | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Małgorzata Gac

Małgorzata Gac

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 04 marca 2011 roku

Małgorzata Gac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rotavirus Pathogenesis: Oxidant/Antioxidant Status in Infected Epithelial Cells”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Michał Kuźmak, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 3351.


Gdańsk, 17 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: