fbpx Edyta Urszula Biskup | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Edyta Urszula Biskup

Edyta Urszula Biskup

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Edyta Urszula Biskup

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność biologiczna ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Dyplom nr 3287.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: