fbpx Magdalena Liliana Szefel-Markowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Liliana Szefel-Markowska

Magdalena Liliana Szefel-Markowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Magdalena Liliana Szefel-Markowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie markerów molekularnych w badaniu bioróżnorodności cyanobakterii z rejonów polarnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Jan Matuła

Dyplom nr 3285.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: