fbpx Monika Ewa Ryba | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Ewa Ryba

Monika Ewa Ryba

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 czerwca 2010 roku

Monika Ewa Ryba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Limfocyty T regulatorowe jako cel terapii w leczeniu cukrzycy typu 1”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Myśliwska

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Dyplom nr 3274.


Gdańsk, 15 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: