fbpx Natalia Bednarz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Natalia Bednarz

Natalia Bednarz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 lutego 2010 roku

Natalia Bednarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Characterization of genetic aberrations potentially involved in prostate cancer cell dissemination”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski

Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Bigda, Prof. Dr. Klaus Pantel, Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Dyplom nr 3194.


Gdańsk, 19 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: