fbpx Katarzyna Zdanowicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Katarzyna Zdanowicz

Katarzyna Zdanowicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 stycznia 2010 roku

Katarzyna Zdanowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bakteryjne helikazy DnaB w inicjacji replikacji plazmidu RK2 - analiza strukturalno-funkcjonalna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 3189.


Gdańsk, 11 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: