fbpx Mariusz Stanisław Grinholc | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mariusz Stanisław Grinholc

Mariusz Stanisław Grinholc

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 lipca 2009 roku

Mariusz Stanisław Grinholc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inaktywacja fotodynamiczna jako alternatywna metoda zwalczania wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. dr hab. Stefania Teresa Giedrys-Kalemba, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 3132.


Gdańsk, 13 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: