fbpx Wojciech Bartosz Sawuła | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wojciech Bartosz Sawuła

Wojciech Bartosz Sawuła

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 czerwca 2009 roku

Wojciech Bartosz Sawuła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza czynników ryzyka oraz  molekularnych mechanizmów patogenezy niedokrwiennego udaru mózgu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. GUMed, dr hab. Walenty Michał Nyka, prof. dr hab. Alicja Żylicz

Dyplom nr 3123.


Gdańsk, 30 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: