fbpx Aleksandra Szwejk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Aleksandra Szwejk

Aleksandra Szwejk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 czerwca 2009 roku

Aleksandra Szwejk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The role of envelope glycoproteins E1 and E2 of hepatitis C virus (HCV) in the process of virus entry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 3122.


Gdańsk, 30 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: