fbpx Elżbieta Barbara Ratajczak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Elżbieta Barbara Ratajczak

Elżbieta Barbara Ratajczak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 czerwca 2009 roku

Elżbieta Barbara Ratajczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywności małych białek szoku termicznego IbpA i IbpB w procesach agregacji i dezagregacji białek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Dadlez, prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 3124.


Gdańsk, 30 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: