fbpx Dorota Stawikowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dorota Stawikowska

Dorota Stawikowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 09 czerwca 2009 roku

Dorota Stawikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza efektu cytotoksycznego TNF w komórkach U937 wywołanego w obecności inhibitora kaspaz zVAD.fmk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Dyplom nr 3113.


Gdańsk, 17 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: