fbpx Agnieszka Katarzyna Grabowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agnieszka Katarzyna Grabowska

Agnieszka Katarzyna Grabowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 27 marca 2009 roku

Agnieszka Katarzyna Grabowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie udoskonalania szczepionki przeciwko wirusowi pseudowścieklizny (PRV): poszukiwanie nowych antygenów w oparciu o analizę ekspresji dużych fragmentów genomu i konstrukcja nowych wektorów wirusowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Tomasz Stadejek

Dyplom nr 3090.


Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: