fbpx Monika Irena Witosińska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Irena Witosińska

Monika Irena Witosińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 12 grudnia 2008 roku

Monika Irena Witosińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika plazmidu RK2 w komórkach Caulobacter crescentus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk

Dyplom nr 3055.


Gdańsk, 26 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: