fbpx Katarzyna Hrecka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Katarzyna Hrecka

Katarzyna Hrecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 12 grudnia 2008 roku

Katarzyna Hrecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Functions of Net and Vpr accessory proteins of primate lentiviruses”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab Jacek Skowroński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak

Dyplom nr 3056.


Gdańsk, 18 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: