fbpx Marcin Mirosław Pierechod | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Marcin Mirosław Pierechod

Marcin Mirosław Pierechod

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 24 października 2008 roku

Marcin Mirosław Pierechod

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Degradacja plazmidowego białka inicjatorowego TrfA przez proteazę ClpXP Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 3031.


Gdańsk, 05 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: