fbpx Magdalena Agata Płotka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Magdalena Agata Płotka

Magdalena Agata Płotka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 14 grudnia 2007 roku

Magdalena Agata Płotka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Białkowe składniki mitochondrialnego nukleoidu drożdży Saccharomyces cerevisiae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Hanna Kmita, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 2894.


Gdańsk, 27 marca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: