fbpx Iwona Alicja Cymerman | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Iwona Alicja Cymerman

Iwona Alicja Cymerman

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 21 grudnia 2007 roku

Iwona Alicja Cymerman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zależność pomiędzy sekwencją, strukturą i funkcją nukleaz apoptotycznych i pokrewnych im enzymów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janusz Marek Bujnicki

Recenzenci: dr hab. Daniel Krowarsch, prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki

Dyplom nr 2895.


Gdańsk, 27 marca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: