fbpx Joanna Nakonieczna | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Nakonieczna

Joanna Nakonieczna

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 16 listopada 2007 roku

Joanna Nakonieczna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalna i funkcjonalna enzymu restrykcyjno-modyfikacyjnego Mmel z Methylophilus methylotrophus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Marszałek, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 2879.


Gdańsk, 04 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: