fbpx Małgorzata Izabela Macierzanka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Małgorzata Izabela Macierzanka

Małgorzata Izabela Macierzanka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 30 marca 2007 roku

Małgorzata Izabela Macierzanka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białek enzymatycznych w utrzymywaniu mitochondrialnego DNA.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, dr hab. Ryszard Korona

Dyplom nr 2786.


Gdańsk, 20 kwietnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: