fbpx Monika Krystyna Sławiak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Monika Krystyna Sławiak

Monika Krystyna Sławiak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 lipca 2009 roku

Monika Krystyna Sławiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowe markery i sondy molekularne do  wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji bakterii z rodzaju Pectobacterium i Dickeya

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 3131.


Gdańsk, 13 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: