fbpx Helena Maria Knieszner | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Helena Maria Knieszner

Helena Maria Knieszner

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 15 grudnia 2006 roku

Helena Maria Knieszner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyficzność substratowa mitochondrialnego systemu białek opiekuńczych Hsp70 uczestniczącego w procesie biogenezy centrów żelazowo-siarkowych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, dr hab. Andrzej Cezary Składanowski, prof. AM w Gdańsku

Dyplom nr 2750.


Gdańsk, 01 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: