fbpx Urszula Charmuszko | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Urszula Charmuszko

Urszula Charmuszko

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 27 września 2006 roku

Urszula Charmuszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność genetyczna i mutanty lekooporne HBV u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2719.


Gdańsk, 28 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: