fbpx Szymon Krzysztof Ziętkiewicz | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Szymon Krzysztof Ziętkiewicz

Szymon Krzysztof Ziętkiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 12 maja 2006 roku

Szymon Krzysztof Ziętkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współdziałanie białek opiekuńczych systemów Hsp70 i Hsp100 w reaktywacji agregatów białkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Otlewski

Dyplom nr 2656.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: