fbpx Andrea Diana Lipińska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Andrea Diana Lipińska

Andrea Diana Lipińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 05 lipca 2006 roku

Andrea Diana Lipińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i charakterystyka białek bydlęcego herpeswirusa 1 (BHV-1) odpowiedzialnych za hamowanie odpowiedzi immunologicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 2694.


Gdańsk, 25 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: