fbpx Natalia Janina Reszka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Natalia Janina Reszka

Natalia Janina Reszka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 17 listopada 2005 roku

Natalia Janina Reszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekombinowane białka pasożytów jako antygeny szczepionkowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 2600.


Gdańsk, 01 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: