fbpx Anna Joanna Żaczek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Joanna Żaczek

Anna Joanna Żaczek

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 19 października 2004 roku

Anna Joanna Żaczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analysis of occurrence of erbB oncogene abnormalities in Polish population of breast cancer patients”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Jadwiga Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Jassem, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2458.


Gdańsk, 28 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: