fbpx Matylda Karolina Sidwa-Gorycka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Matylda Karolina Sidwa-Gorycka

Matylda Karolina Sidwa-Gorycka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 08 lipca 2004 roku

Matylda Karolina Sidwa-Gorycka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ruta graveolens i Ammi majus w celu pozyskiwania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Dyplom nr 2431.


Gdańsk, 09 września 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: