fbpx Beata Zalewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Beata Zalewska

Beata Zalewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 22 grudnia 2003 roku

Beata Zalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki adhezyjne i inwazyjne uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ - badania podstawowe i aplikacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, prof. dr hab. Stanisław Bielecki

Dyplom nr 2342.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: